Thượng sư tìm đến bạn hay bạn phải tự đi tìm?

??THƯỢNG SƯ TÌM ĐẾN BẠN HAY BẠN PHẢI ĐI TÌM???

?Trên thực tế, Thượng sư cũng tìm học trò và đệ tử. Một Thượng sư chân chính phải tìm đệ tử học trò, bởi vì mục đích Ngài thị hiện trên thế gian là để giúp đỡ hướng đạo cho chúng sinh. Nếu Ngài không tìm được những đệ tử – những học trò chân chính – thì Ngài đã không hoàn thành tâm nguyện của mình và đã lãng phí rất nhiều thời gian. Khi đó Ngài sẽ chọn cách tốt nhất là nên rời bỏ thế gian này và đến những cõi khác, nơi những chúng sinh đang cần Ngài trợ giúp.

?Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp những Thượng sư chân chính không phải tìm chúng ta bởi vì bản thân chúng ta phải nỗ lực để tìm cầu Thượng sư. Điều này cũng giống như một chú ong đang tìm nơi xây tổ. Chú ong phải tìm kiếm tổ chứ chiếc tổ không thể tới, không thể đi tìm thấy chú ong. Không chỉ có vậy, nếu chính bản thân chúng ta tìm cầu Thượng sư, chúng ta sẽ tri ân tới các Ngài nhiều hơn. Bởi vậy, trong hầu hết những trường hợp, Thượng sư không tìm cầu chúng ta mà chúng ta phải mất đôi chút nỗ lực tìm cầu các Ngài.

http://daibaothapmandalataythien.org/thuong-su-tim-den-ban-hay-ban-phai-tu-di-tim

Thượng sư tìm đến bạn hay bạn phải tự đi tìm?

Thượng sư tìm đến bạn hay bạn phải tự đi tìm?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “Thượng sư tìm đến bạn hay bạn phải tự đi tìm?

Trả lời