NGHIỆP TRỘM CẮP RẤT DỄ TẠO MÀ BẠN CÓ THỂ KHÔNG BIẾT…

?NGHIỆP TRỘM CẮP RẤT DỄ TẠO MÀ BẠN CÓ THỂ KHÔNG BIẾT?

?Đức Phật dạy rằng: “Bất luận trí tuệ của người ấy cao thế nào, thiền định của người ấy sâu thế nào, nếu tâm trộm cắp không đoạn trừ, chẳng những không thể ra khỏi trần lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi sinh tử”. Nhiều người cho rằng, phải lừa gạt, gian dối, hăm dọa, giành giật tài sản của người khác mới phạm giới trộm cắp. Tuy nhiên, do vô minh, bạn vẫn có thể tạo ác nghiệp trộm cắp hàng ngày mà không hay biết.

?Trên thực tế, có nhiều loại hình trộm cắp khác nhau. Xét theo yếu tố cấu thành nên một nghiệp, tội trộm cắp được tạo nên bởi 4 yếu tố:

?1. Đối tượng của hành động trộm cắp:
….

http://daibaothapmandalataythien.org/nghiep-trom-cap-rat-de-tao-ma-ban-co-khong-biet

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “NGHIỆP TRỘM CẮP RẤT DỄ TẠO MÀ BẠN CÓ THỂ KHÔNG BIẾT…

Trả lời