Hình ảnh Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 26/03/2018

🕯ĐẠI PHÁP HỘI CẦU SIÊU JANGWA TẠI CHÙA VĨNH NGHIÊM NGÀY 26/03🕯

🌺Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh nổi bật của Đại lễ cầu an Quán đỉnh Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai, cửu huyền thất tổ tại chùa Vĩnh Nghiêm (thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày 26/03/2018

http://daibaothapmandalataythien.org/hinh-anh-dai-phap-hoi-quan-dinh-cau-sieu-jangwa-tai-chua-vinh-nghiem-ngay-26032018

Hình ảnh Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 26/03/2018

Hình ảnh Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 26/03/2018
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời