Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược …

??Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược Sư (tiếng Phạn là Vaidurya Buddha Raza)??
————-
☀️Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát.

☀️Tu trì chân ngôn Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, tâm bệnh, căn bản phiền não, thành tựu các thiện hạnh thế gian và công hạnh Phật sự xuất thế.

☀️Các ngày vía Phật là cơ hội để tích lũy vô lượng công đức nhưng cũng là ngày mà quả báo từ các hành động bất thiện nhân lên bội lần. Vì vậy, quý Phật tử nên thực hành các hành động mang lại nghiệp lành như: ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, giúp đỡ người khác…

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

http://daibaothapmandalataythien.org/node/243


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

15 thoughts on “Hôm nay là ngày mùng 8 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía đức Phật Dược …

Trả lời