Kính mời Quý vị nghe và tụng CHÚ ĐẠI BI…


Kính mời Quý vị nghe và tụng CHÚ ĐẠI BI
và chia sẻ cho mọi người cùng được nghe nhé.
Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.[fb_vid id=”716795548484344″] Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Kính mời Quý vị nghe và tụng CHÚ ĐẠI BI…

Trả lời