Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà?

?LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ CẢM ỨNG KẾT NỐI VỚI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ??
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Đức Phật đã dạy như sau: “Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chính báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực lạc”.

☸️Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Ngài gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Ngài tạo hai tôn tượng Thích Ca và Di Đà, hằng lễ bái cúng dàng.

Đến lúc sáu mươi bảy tuổi, ngày rằm tháng giêng, Huệ Cảnh nằm mộng thấy một vị Sa môn thân sắc vàng ròng, bảo rằng:
– Ngươi muốn thấy Phật và cảnh Tịnh độ chăng?…

http://daibaothapmandalataythien.org/lam-nao-de-co-su-ket-noi-voi-duc-phat-di-da

Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà?

Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

7 thoughts on “Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà?

Trả lời