VÌ SAO CÕI TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC A DI ĐÀ DỄ TIẾP CẬN NHẤT?…

?VÌ SAO CÕI TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC A DI ĐÀ DỄ TIẾP CẬN NHẤT?
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Nhìn chung, có vô số Tịnh độ Phật, nhưng chúng sinh phàm tình sẽ không dễ gì vãng sinh vào các cõi Tịnh độ này. Việc vãng sinh vào phần lớn các Tịnh độ của chư Phật đòi hỏi người tu tập có các phẩm chất chứng ngộ nhất định, trì giữ giới thanh tịnh ở cấp độ bên ngoài, giới Bồ Tát thanh tịnh ở cấp độ bên trong, và giới Kim cương thừa thanh tịnh ở cấp độ bí mật.

?Phần lớn những người thường chúng ta, vì không đủ ý chí tinh tiến, thanh tịnh, trí tuệ hay công đức, không đủ quan kiến tính không và thiền định, nên bị mắc kẹt trong luân hồi mà không thể cầu đến các cảnh giới Tịnh độ siêu việt như vậy.

?Duy chỉ có cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, với đại nguyện lực của Ngài, những chúng sinh phàm tình nhất chưa đạt được giác ngộ vẫn có thể vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài. Bởi vậy, cõi Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà được xem là dễ dàng tiếp cận nhất đối với tất cả chúng sinh trong cõi Sa bà này.

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-coi-tay-phuong-cuc-lac-de-dang-vang-sinh-nhat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

24 thoughts on “VÌ SAO CÕI TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC A DI ĐÀ DỄ TIẾP CẬN NHẤT?…

Trả lời