Lễ Tất niên và Kỷ niệm Phật Thành đạo tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

☀️THÔNG BẠCH☀️ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN VÀ KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN
————–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Thời gian: #ngày_28_01_2018 (tức ngày 12/12 năm Đinh Dậu)

?Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

Kính mời Quý vị gần xa bớt chút thời gian về tham dự Đại Lễ.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!???

?Buổi Sáng
1. Dâng Lục Cúng.
2. Dâng hương – Lễ Phật – Sám hối.
3. Giảng về ý nghĩa lễ tất niên.
4. Khóa lễ hỏa tịnh cúng dường lễ tạ Chư Phật, Hộ pháp, bách thần.
5. Cúng dường phẩm vật Tshog.
6. Hóa giải Mandala Quán Âm. Chia cát Mandala cho Phật tử tham dự lễ.
7. Hồi hướng – Ngọ trai

?Buổi chiều
14h00 – Giảng Pháp và Quy y Tam Bảo.
16h – CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN PHẬT THÀNH ĐẠO:
1. Lễ Phật – Sám hối – lễ 21 lễ Bổn Sư.
2. Diễn Văn tri ân Đức Phật thành đạo.
3. Tụng kinh thi kệ cuộc đời Đức Phật.
4. Giảng ý nghĩa Phật thành đạo.
5. Tiểu phẩm: “ Đức Phật Thành Đạo” do Ni chúng thực hiện
6. Hồi hướng – Bế mạc chương trình. ☀️THÔNG BẠCH☀️ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN VÀ KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN
————–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Thời gian: #ngày_28_01_2018 (tức ngày 12/12 năm Đinh Dậu)

?Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

Kính mời Quý vị gần xa bớt chút thời gian về tham dự Đại Lễ.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!???

?Buổi Sáng
1. Dâng Lục Cúng.
2. Dâng hương – Lễ Phật – Sám hối.
3. Giảng về ý nghĩa lễ tất niên.
4. Khóa lễ hỏa tịnh cúng dường lễ tạ Chư Phật, Hộ pháp, bách thần.
5. Cúng dường phẩm vật Tshog.
6. Hóa giải Mandala Quán Âm. Chia cát Mandala cho Phật tử tham dự lễ.
7. Hồi hướng – Ngọ trai

?Buổi chiều
14h00 – Giảng Pháp và Quy y Tam Bảo.
16h – CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN PHẬT THÀNH ĐẠO:
1. Lễ Phật – Sám hối – lễ 21 lễ Bổn Sư.
2. Diễn Văn tri ân Đức Phật thành đạo.
3. Tụng kinh thi kệ cuộc đời Đức Phật.
4. Giảng ý nghĩa Phật thành đạo.
5. Tiểu phẩm: “ Đức Phật Thành Đạo” do Ni chúng thực hiện
6. Hồi hướng – Bế mạc chương trình.

96 people interested
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời