Ma Vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa

MA VƯƠNG THẤT BẠI KHI CÁM DỖ THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌙Đêm ấy trăng sáng vằng vặc. Thái tử leo lên ngựa. Channa cũng nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở phía sau. Ra khỏi cổng Cung Vui, nhắm cửa thành Đông Nam, thái tử cho ngựa đi nước kiệu, thong dong, nhàn nhã. Kinh thành đang say ngủ, đèn đuốc vẫn còn cháy đỏ bập bùng ở nơi này, nơi khác.

🌙Khi thái tử quay ngựa dớm bước đi thì trên hư không, trước mặt, xuất hiện một đài mây sáng. Một vị thiên thần phục sức cao sang, mỹ lệ hiện ra, có vẻ chặn đường.

– Ngài là ai? Thái tử hỏi.

– Ta là vua cõi trời Tha hóa tự tại, thưa thái tử!

– Ngài đến đây có việc gì?

🌙Vị ấy là thiên vương cõi trời Vassavati, chúa cõi trời Dục giới thứ sáu, thế gian thường gọi là Ma ba tuần. Nó chính là vị Đại ma vương nhiều phước báu và nhiều quyền lực. Tất cả mọi chúng sinh, trừ phạm thiên giới đều ở trong sự chi phối của y. Ngay cả Đao-lợi, Đâu-suất cũng không biệt lệ. Thời gian gần đây, Đại ma vương nghe tất cả các cõi thiên giới đều xôn xao; nhất là từ khi…

http://daibaothapmandalataythien.org/ma-vuong-tung-bai-khi-cam-do-thai-tu-tat-dat-da

Ma Vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa

Ma Vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời