Ý nghĩa giải thoát của phẩm vật cúng dàng Ganachakra

Ý NGHĨA GIẢI THOÁT CỦA PHẨM VẬT CÚNG DÀNG GANACHAKRA
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🔸Đại lễ cúng dàng Ganachakra có nghĩa là “sự vân tập”. Chúng ta cùng nhau vân tập để cúng dàng lên chư Phật, Bồ tát mười phương, Tam Bảo, Tam Căn Bản cùng nhau thực hành Phật pháp, cùng hướng tâm tới một đích đến sẽ mang lại cho chúng ta niềm cảm hứng ngập tràn. Điều này lợi lạc hơn rất nhiều so với việc bạn thực hành cúng dàng ở nhà một mình. Đó chính là ý nghĩa cúng dàng Ganachakra của truyền thống Phật giáo vùng Himalaya.

🔸Việc cúng dàng Ganachakra vân tập 4 điều kiện: 1) Tất cả Tăng Ni Phật tử vân tập, 2) Tất cả phẩm vật hương hoa, bánh trái…đều vân tập để cúng dàng, 3) Hải hội chư Phật, Bồ tát về bản nguyện khi triệu thỉnh đều vân tập để chứng minh, 4) Việc cúng dàng tịnh hóa tất cả chướng ngại, viên mãn đầy đủ công đức trí tuệ và đó là phương pháp rất mầu nhiệm để tiến nhanh trên con đường giác ngộ.

🔸Trong đại lễ cúng dàng Ganachakra, khi…

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-giai-thoat-cua-pham-vat-cung-dang-ganachakra

Ý nghĩa giải thoát của phẩm vật cúng dàng Ganachakra

Ý nghĩa giải thoát của phẩm vật cúng dàng Ganachakra
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời