25 thoughts on “Năm mới nhiều bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nam mô quán thế âm bồ t…

Trả lời