Nếu không trì giới, con đường thực hành sẽ gặp vô vàn chướng ngại

🔥SỰ NGUY HIỂM KHI KHÔNG TRÌ GIỚI KHI THỰC HÀNH KIM CƯƠNG THỪA🔥
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Mật điển có dạy khi bạn thực hành Kim Cương thừa mà không trì giới rõ ràng nguy hiểm, vì bạn đã sử dụng Mật pháp một cách sai lệch, để tăng trưởng tham sân si và bản ngã. Đây là lí do tại sao giới nguyện Tam muội da là rất cần thiết để giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm và đem lại lợi ích cho mọi người. Theo nghĩa này, có thể nói, vị thế của hành giả Kim Cương thừa cũng giống như con rắn trong ống tre, chỉ có thể đi lên hoặc đi xuống. Đi lên tức là trì giữ giới nguyện Tam muội da, chúng ta sẽ đạt được giải thoát giác ngộ, còn đi xuống có nghĩa là phá bể giới nguyện Tam muội da, chúng ta sẽ bị đọa xuống tầng thấp nhất của địa ngục A Tỳ.

🍂Cốt yếu Giới nguyện Kim Cương thừa:
Có nhiều giới Tam muội da khác nhau và các giới đó được chia thành các thứ lớp thông thường và vi tế. Cả hai loại Tam muội da đều cần phải được trì giữ một cách cẩn thận. Nhìn chung, chúng ta có thể trì giữ Tam muội da thông thường (tương đương các Tam muội da riêng) một cách dễ dàng hơn, ví dụ như hành giả cần tôn kính lẫn nhau, duy trì sự chân thành, phát triển lòng bi với mọi người…. Giới Tam muội da vi tế thì khó giữ hơn nhiều…

http://daibaothapmandalataythien.org/neu-khong-tri-gioi-con-duong-thuc-hanh-se-gap-vo-van-chuong-ngai

Nếu không trì giới, con đường thực hành sẽ gặp vô vàn chướng ngại

Nếu không trì giới, con đường thực hành sẽ gặp vô vàn chướng ngại
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời