8 phẩm vật cát tường cúng dàng lên Đức Phật khi Ngài tại thế

🔮8 PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG LÊN ĐỨC PHẬT KHI NGÀI TẠI THẾ🔮
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Tashi Zeygyed là tám phẩm vật cát tường (tiếng Phạn Astamangaladravya) được chư Thiên và loài người cúng dàng Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Ashtamajigala có nghĩa là tám cát tường và dravya có nghĩa là tinh túy. Tashi zeygyed là phẩm vật cúng dàng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một biểu tượng của Bát Chính Đạo: Chính kiến, Chính tư duy, Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính mạng, Chính Tinh tấn và Chính định. Người ta tin tưởng rằng Tashi zeygyed là sứ giả mang tài bảo đến cho bạn. Do đó, thật may mắn khi bạn sở hữu Tám phẩm vật cúng dàng trân quý này:

💠1. Bạch giới tử: được Đức Kim Cương Thủ, vị Bồ tát quyền lực trong Kim Cương bộ cúng dàng lên Đức Phật. Công hạnh chính của Ngài là phá tan mọi hận thù, xung đột và những ảnh hưởng tiêu cực khác. Cả Phật tử lẫn người Hindu đều sử dụng hạt mù tạt trong các nghi thức tịnh trừ tà khí và các pháp hoả tịnh khác. Bạch giới tử được đốt cháy có tác dụng xua đuổi quỷ thần, oan hồn uổng tử nhiễu hại con người…

http://daibaothapmandalataythien.org/tam-pham-vat-cat-tuong-cung-dang-len-duc-phat-khi-ngai-tai

8 phẩm vật cát tường cúng dàng lên Đức Phật khi Ngài tại thế

8 phẩm vật cát tường cúng dàng lên Đức Phật khi Ngài tại thế
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời