Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác đó là một sự bố thí vô hình….

Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác đó là một sự bố thí vô hình.
~ Đức Phật ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

Loading

Trả lời

Gọi ngay 0987203556