NGUYÊN TẮC VÀNG CHỌN NGƯỜI XÔNG ĐẤT…

NGUYÊN TẮC VÀNG CHỌN NGƯỜI XÔNG ĐẤT
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Việc chọn một người xông đất vào thời điểm năm mới rất cần thiết, bởi nhờ đức tính từ bi hỷ xả, từ trường năng lượng an lành của người này sẽ mang lại hạnh phúc an vui may mắn cho gia chủ suốt một năm. Là Phật tử, chúng ta đều biết rõ từ trường an lành nhất, hồng đức lớn nhất không ai sánh bằng chư Phật, chư Bồ tát và các bậc Thầy giác ngộ.

Bởi vậy, thay vì nhờ một người phàm tình xông đất, hãy chuẩn bị một bức tranh, tượng Phật, Bồ tát hoặc các bậc Thầy giác ngộ nào mà tâm chúng ta kính ngưỡng với tín tâm thanh tịnh và tin tưởng tuyệt đối rằng đó không phải là tranh tượng mang tính vật chất, mà chính là sự hiển diện thật sự của các Ngài. Đến phút giao thời, chúng ta cung rước quý Ngài giáng lâm xông đất, gia trì, bảo hộ ban phúc lành, may mắn cho chúng ta. Sau khi an vị các ngài trên ban thờ, chúng ta đối trước sự hiển diện của quý ngài, tán tụng Tiếng gọi Thầy Từ Phương Xa, Tứ Quy Y, Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền, Bát Đại Cát tường Thù Thắng, thực hành Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu …và sau đó chúc phúc cát tường tới mọi người trong gia đình.

http://daibaothapmandalataythien.org/nguyen-tac-vang-chon-nguoi-xong-dat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời