Những lưu ý trong thực hành sau khi thụ nhận quán đỉnh ở cấp độ đầu tiên

?NHỮNG LƯU Ý TRONG THỰC HÀNH SAU KHI THỤ NHẬN QUÁN ĐỈNH Ở CẤP ĐỘ ĐẦU TIÊN
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Theo các thứ lớp Tantra của Kim Cương thừa sẽ có những cấp độ quán đỉnh khác nhau. Cấp độ Tantra đầu tiên là Quán đỉnh Bình cho phép bạn được tự quán tưởng mình là Đức Phật hay vị Bản tôn thiền định. Kể từ lúc này, Khẩu của bạn cần luôn trì chân ngôn với tiếng trì giống như một chuỗi âm thanh liên tục.

?Kim Cương thừa còn được gọi là Mantrayana (Chân ngôn thừa), theo đó “man” có nghĩa là “tâm”, “tra” có nghĩa thực sự là “hộ trì”. Bởi vậy, Kim Cương thừa là dùng quán tưởng chân ngôn để hộ trì tâm bạn khỏi những khái niệm thông thường mang tính nhị nguyên. Bạn cũng được giới thiệu về Tính không sau khi đã đón nhận sự gia trì từ tâm của Bản tôn, để thông qua đó phá bỏ những suy nghĩ chấp trước thông thường và đạt được những bản tính phi thường của các Bản tôn.

?Ở cấp độ đầu tiên, ý nghĩa chính của Quán đỉnh Bình là sự cho phép bạn thực hành, trên hết là sự cho phép bạn quán tưởng, trì chân ngôn và thiền định về những Bản tôn nhất định.

http://daibaothapmandalataythien.org/huong-dan-thuc-hanh-sau-khi-don-nhan-quan-dinh-o-cap-do-dau-tien

Những lưu ý trong thực hành sau khi thụ nhận quán đỉnh ở cấp độ đầu tiên

Những lưu ý trong thực hành sau khi thụ nhận quán đỉnh ở cấp độ đầu tiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời