Pháp thực hành đặc biệt đối trị tham muốn

?Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng: Kẻ nào không tham đắm dục lạc thế gian sẽ được 5 công đức tự tại sau:

1. Ba nghiệp thân, khẩu, ý được tự tại, vì nhân các căn được đầy đủ.
2. Của cải được tự tại, vì tất cả giặc thù đều không làm hại được.
3. Phúc đức tự tại, vì khi tâm muốn gì đều được như ý.
4. Ngôi vua tự tại, vì các của cải quý báu đều được người đem đến dâng hiến.
5. Được hưởng phần lợi gấp trăm lần mình đã định, vì kiếp trước mình không có lòng bỏn xẻn.

http://daibaothapmandalataythien.org/phap-dac-biet-doi-tri-tham-muon

Pháp thực hành đặc biệt đối trị tham muốn

Pháp thực hành đặc biệt đối trị tham muốn
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “Pháp thực hành đặc biệt đối trị tham muốn

Trả lời