PHIỀN NÃO TỪ ĐÂU?…

PHIỀN NÃO TỪ ĐÂU?
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌼Phiền não thực sự bắt nguồn từ đâu? Bạn bè? Kẻ thù? Công việc? Xe cộ? Nhà cửa hay máy móc? Không! Phiền não khởi phát từ thái độ, từ những ý tưởng mê lầm, những định kiến, thực chất chính là từ trong tâm bạn.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời