QUẢ BÁO KHÔN LƯỜNG CỦA VIỆC UỐNG RƯỢU…

🍂QUẢ BÁO KHÔN LƯỜNG CỦA VIỆC UỐNG RƯỢU🍂
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Đức Phật dạy tất cả những thứ có chất men làm say hay đầu độc con người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành mà cũng không được ép nài, khuyến khích người khác uống. Nếu bạn cố ý uống rượu thì thường tạo tác vô lượng tội lỗi. Còn nếu bạn tự tay mình trao chén rượu cho người uống, sẽ mang ác báo 500 kiếp không có tay.

🌿Có người lập luận rằng rượu được chế tạo bằng những loại cao lương, gạo hoặc trái cây, tại sao Đức Phật lại cấm không cho uống? Nguyên nhân chính yếu là vì uống rượu vào làm cho tâm tính mê loạn. Đức Phật chế giới cấm uống rượu vì muốn bảo toàn hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Bản thân rượu không phải là một tội lỗi như sát sinh, trộm cướp, tà dâm nhưng nó có thể tạo nhân cho những tội lỗi kia sinh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa thì tội nào cũng có thể phạm được

http://daibaothapmandalataythien.org/qua-bao-khon-luong-cua-viec-moi-nguoi-khac-uong-ruou


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời