SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN “OM MANI PADME HUNG”…


?SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN “OM MANI PADME HUNG”?

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên[fb_vid id=”1018107348221960″]Sự tích Lục tự Đại Minh Chân Ngôn OM MANI PADME HUNG

Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN “OM MANI PADME HUNG”…

Trả lời