BẠN MUỐN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN TRONG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI? HÃY CẦU NGUYỆN ĐỨC LỤC …

?BẠN MUỐN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN TRONG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI? HÃY CẦU NGUYỆN ĐỨC LỤC ĐỘ MẪU TARA
————–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đức Lục Độ Phật Mẫu được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện.

?Vì thế pháp thực hành lễ tán cúng dàng đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của Ngài là vô cùng quan trọng và thù thắng, đặc biệt trong ngày khởi đầu chu kỳ của một năm mới!

http://daibaothapmandalataythien.org/thuc-hanh-phap-tu-luc-do-phat-mau-vien-man-moi-tam-nguyen-trong-nam-moi

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

11 thoughts on “BẠN MUỐN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN TRONG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI? HÃY CẦU NGUYỆN ĐỨC LỤC …

Trả lời