Sống trường thọ nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy

?TRƯỜNG THỌ NHỜ CÔNG ĐỨC SÁM HỐI TỘI SÁT SINH

?Như kinh đã nói: “Dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết, chớ đánh”. Loài cầm thú cũng biết bảo tồn thân mệnh sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sinh từ vô thủy lại, hoặc đã là cha mẹ, anh em hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo, nên phải luân hồi sáu nẻo, ra vào đường sinh tử, thay hình đổi dạng không còn nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta đang tâm giết hại ăn thịt, như thế rất tổn hại lòng Từ Bi.

?Nương nhờ công đức sám hối những tội giết hại ấy từ vô thủy, chúng ta đời đời kiếp kiếp được thân hình bền chắc như kim cương, sống lâu vô cùng, xa lìa oán ghét, không còn nghi đến những việc giết hại. Đối với chúng sinh coi như con một. Nếu thấy bị tai nạn nguy cấp thì trước tùy phương tiện giải cứu, không lẫn tiếc thân mệnh, rồi sau mới đem chính pháp nhiệm màu nói cho, khiến chúng sinh thấy hình thấy bóng đều được an vui, nghe tên nghe tiếng liền sợ hãi.

http://daibaothapmandalataythien.org/song-truong-tho-nho-cong-duc-sam-hoi-toi-sat-sinh

Sống trường thọ nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy

Sống trường thọ nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “Sống trường thọ nhờ công đức sám hối tội sát sinh từ vô thủy

Trả lời