TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC ĐẦU NĂM VỚI PHÁP TU QUAN ÂM…

?TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC ĐẦU NĂM VỚI PHÁP TU QUAN ÂM?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dạy rằng, theo vận hành vũ trụ, 15 ngày đầu năm được coi là những ngày cát tường linh thiêng nhất, và là dịp hy hữu trong cả năm để tích lũy vô lượng công đức, hay ngược lại, vô lượng bất thiện nghiệp – tùy theo hành động tích cực hay tiêu cực trong thời gian này của mỗi chúng ta. Đây là những ngày tưởng niệm việc Đức Phật thị hiện thần thông để chuyển hóa tâm những người không tin vào quy luật nhân quả. Bởi thế tháng Giêng được gọi là “Tháng của những điều kỳ diệu”. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này, tích lũy công đức bằng cách không làm hại bất kỳ chúng sinh nào, hướng những ý nghĩ, tâm nguyện tích cực và tình yêu thương tới tất cả chúng sinh mẹ.

?Ngoài những việc làm thiện hạnh như giữ ngũ giới, phóng sinh, cúng dàng bố thí, đi chùa lễ Phật nhiễu tháp… thì đặc biệt, việc thực hành tu tập pháp tu Quan Âm sẽ giúp chúng ta tích lũy vô lượng vô biên công đức.

Vậy Pháp tu Quan Âm thù thắng như thế nào? Xin mời Quý vị tìm hiểu tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/tich-luy-cong-duc-dau-nam-voi-phap-tu-quan-am-thu-thang


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org