Tắm Phật – Nước linh thiêng gội rửa tâm phiền não

🌈CÓ MỘT LOẠI NƯỚC LINH THIÊNG GỘT RỬA ĐƯỢC TÂM PHIỀN NÃO🌈
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Trong lễ Phật đản, nghi lễ tắm Phật bao giờ cũng là phần kéo dài nhất. Đã là Phật tử khi tham dự lễ Phật đản ai cũng đều không muốn bỏ qua thiện duyên được dâng nước tắm Phật. Năng lượng của tâm trong lúc chúng ta không tham lam, giận dữ, ganh ghét, ngã mạn… cộng hưởng với sự gia trì của hàng ngàn lời phát nguyện thành Phật tạo thành một năng lực to lớn khiến nước tắm Phật trở thành nước linh thiêng gội rửa những nhiễm ô của phiền não, tà kiến trong tâm và đánh thức đức Phật trong mỗi người.

🌿Thật ra, nghi thức tắm Phật là một nghi thức mang tính biểu tượng. Khi Đức Phật đản sinh, người phàm không thể…

http://daibaothapmandalataythien.org/tam-phat-nuoc-linh-thieng-goi-rua-tam-phien-nao

Tắm Phật – Nước linh thiêng gội rửa tâm phiền não

Tắm Phật – Nước linh thiêng gội rửa tâm phiền não
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời