Tất cả máu của chúng sinh đều đỏ và nước mắt của chúng sinh đều mặn…

Tất cả máu của chúng sinh đều đỏ và nước mắt của chúng sinh đều mặn
~ Đức Phật ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

Loading

Trả lời

Gọi ngay 0987203556