Hiểu đúng về ý nghĩa lễ Vu Lan và cúng cô hồn ngày rằm tháng 7

HIỂU ĐÚNG VỀ LỄ VU LAN VÀ LỄ CÚNG CÔ HỒN RẰM THÁNG 7
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là ngày lễ Vu Lan (báo hiếu). Ngày này cũng thường được gọi là ngày lễ cúng cô hồn hay ngày xá tội vong nhân. Lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn tuy có chung nguồn gốc Phật giáo và nhằm mục đích rốt ráo là cầu nguyện cho chư hương linh được siêu thoát, song lại xuất phát từ những điển tích riêng biệt và thực hành theo các nghi thức khác nhau. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, một đằng là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng. Một đằng là báo hiếu, một đằng là tu phúc. Do hai lễ đó trùng trong ngày rằm tháng 7 nên nhiều người lầm tưởng rằng hai lễ đó là một.

🌺 1. Lễ Vu Lan:

🌿Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi chứng quả A La Hán, Ngài Mục Kiền Liên nhớ về mẫu thân, bèn dùng huệ nhãn nhìn xuống cõi khổ và thấy mẹ mình bị đọa vào kiếp ngã quỷ nơi địa ngục A Tì.

🌿Nhìn mẹ thân hình tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, Ngài Mục Kiền Liên vận dụng phép thần thông đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng ác nghiệt làm sao, những hạt cơm cứ gần tới miệng mẹ thì bỗng hóa thành lửa. Không có cách nào khác, Mục Liên trở về bạch chuyện Ðức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ.

🌿Đức Phật dạy rằng…

http://daibaothapmandalataythien.org/hieu-dung-ve-y-nghia-le-vu-lan-va-cung-co-hon-ngay-ram-thang-7

Hiểu đúng về ý nghĩa lễ Vu Lan và cúng cô hồn ngày rằm tháng 7

Hiểu đúng về ý nghĩa lễ Vu Lan và cúng cô hồn ngày rằm tháng 7
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời