THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ ƯU BA LY – TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT…

?THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ ƯU BA LY – TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT?

?Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được kiện toàn, vững mạnh, trường tồn. Ngược lại trong một tổ chức có nhiều người không giữ nội quy, điều luật sẽ trở thành ô hợp dễ tan rã, cụ thể như trong quân đội nếu không có kỷ luật sắt, khi ra trận sẽ bị thất bại. Với tôn giáo cũng thế, tín đồ không tuân giữ điều răn cấm, đạo giáo sẽ bị suy tàn. Khi Đức Phật sắp Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi Phật nhiều vấn đề trong đó có câu hỏi:

– Sau khi Thế Tôn Niết Bàn chúng con nhận ai làm thầy?

?Đức Phật trả lời:

– Hãy lấy giới luật làm thầy, giới luật còn đạo còn.

?Như vậy người Phật tử không luận tăng hay tục đều phải tuân giữ giới luật. Trong số các vị đại đệ tử của Phật có Ngài Ưu Ba Ly là người tu hành, hành trì giới luật rất đầy đủ. Do đó Ngài được suy tôn là bậc Trì Giới Đệ Nhất.

⭐️Dòng Họ và Nghề Nghiệp của Tôn Giả Ưu Ba Ly⭐️

?Ngày xưa ở Ấn Độ luật Ma Nu chia thành phần xã hội ra làm 4 giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La.
Người sinh vào giai cấp nào phải giữ truyền thống của giai cấp đó. Người sinh vào dòng Bà La Môn được làm đạo sĩ học thánh điển Vệ Đà, lo việc tế tự. Người sinh vào dòng Sát Đế Lợi được làm vua chúa quan quyền, cai trị Ấn Độ. Người sinh vào dòng Phệ Xá mãi mãi là công thương. Người sinh vào dòng Thủ Đà La suốt đời làm nô lệ, bị bạc đãi nhất trong xã hội, khi ra đường Thủ Đà La gặp đạo sĩ hoặc vua quan, phải tìm bờ bụi ẩn nấp, nếu lén nhìn sẽ bị móc mắt. Nếu nói tên Bà La Môn bị cắt lưỡi, không tuân pháp luật vua quan bị đổ dầu sôi vào lỗ tai. Ngài Ưu Ba Ly sanh vào dòng Thủ Đà La, bởi thế ngay từ thuở nhỏ đã không được hưởng quyền lợi về học vấn. Lúc lớn khôn cha mẹ định chọn cho Ngài Ưu Ba Ly một nghề sinh nhai, nhưng trong các nghề mà người nô lệ được phép làm như lao động tay chân, cày cuốc, đánh xe, giữ ngựa, gánh phân, Ngài Ưu Ba Ly không đủ sức vì ốm yếu mảnh mai. Cuối cùng Ngài Ưu Ba Ly được chọn đi học nghề thợ cạo râu tóc, nghề nhẹ nhàng nhất, học chẳng bao lâu Ngài Ưu Ba Ly thành thạo nghề nghiệp một cách tài tình.

?Nhờ có người giới thiệu, Ngài Ưu Ba Ly được nhận vào vương cung Ca Tỳ La Vệ để hớt cạo râu tóc cho các vương tôn công tử. Nhờ đức tính thuần lương nhu mì, trung hậu, Ngài Ưu Ba Ly được các vương tôn công tử tín nhiệm và cho ở lại trong cung đình. Các Ngài Ma Ha Bạt Đề, A Na Luật, Kiếp Tân Na rất thích Ngài Ưu Ba Ly, qua sự khéo léo tay nghề. Khi Đức Phật trở vào thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài Ưu Ba Ly được đưa đến cạo tóc cho Phật. Tương truyền, vì lo ngại thất lễ, lúc cạo tóc, Ngài Ưu Ba Ly khom lưng, cúi đầu. Mẹ của Ngài Ưu Ba Ly hỏi Đức Phật về kỹ thuật của con, Phật bảo: “Thân thể rất cong”.

?Nghe thế, Ngài Ưu Ba Ly ngẩng đầu lên và tập trung tâm ý trong việc hớt tóc, tâm Ngài Ưu Ba Ly thể nhập sơ thiền. Mẹ Ngài Ưu Ba Ly lại thưa Đức Phật về kỹ thuật, Phật bảo: “Lúc này thân thể ngay thẳng”. Nghe Phật chỉ dạy, Ngài Ưu Ba Ly càng nhất tâm hơn, không dám suy nghĩ vọng tưởng gì ngoài việc cạo tóc, tâm Ngài Ưu Ba Ly thể nhập nhị thiền. Vì quá chú tâm hơi thở dồn dập nên khi bà mẹ lại hỏi Đức Phật về cách cạo có nhẹ nhàng không? Đức Phật nói:”Hơi thở vào quá thô”. Nghe nói vậy, Ngài Ưu Ba Ly lại tập trung tâm ý vào hơi thở, thể nhập tam thiền.

?Lúc cạo gần xong râu tóc,…

http://daibaothapmandalataythien.org/10-ton-gia-uu-ba-ly-tri-gioi-de-nhat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

7 thoughts on “THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ ƯU BA LY – TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT…

Trả lời