Tôn giả Xá Lợi Phất – Trí tuệ đệ nhất, hiếu hạnh vẹn toàn

HỌC TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT CÁCH BÁO HIẾU MẸ
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Ngài Xá Lợi Phất vốn thuộc dòng Bà la môn, cha Ngài là một luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Người mẹ khi mang thai Ngài, trí tuệ bỗng nhiên vượt trội, có thể luận nghị thắng người cậu của Ngài là Câu Si La. Bà mẹ vốn tự hào về đứa con trai trí tuệ hơn người, mới 8 tuổi đã có thể thăng tòa luận nghị thắng các luận sư trong nước. Cho nên bà kỳ vọng đứa con trí tuệ này, ngày sau sẽ kế thừa truyền thống học giả của gia tộc, trở thành một luận sư nổi danh hơn cả người cha trong giáo đoàn Bà La Môn.

🌿Thế mà ngài Xá Lợi Phất đã làm cho bà mẹ hoàn toàn thất vọng, bởi vì ngài đã bỏ giáo đoàn Bà La Môn, dẫn theo hơn 200 đồ chúng đến chỗ Phật xin xuất gia làm đệ tử. Ðó là nguyên nhân vì sao bà mẹ đối với giáo đoàn đệ tử Phật không có chút nào thiện cảm, cho dù tình thương của bà mẹ dành cho ngài Xá Lợi Phất không hề thay đổi, nhưng cũng không phải vì thế mà Ngài có thể làm cho mẹ sinh lòng tín kính Phật Pháp Tăng. Ðó cũng là nguyên nhân vì sao Ngài Xá Lợi Phất muốn trở về nhà sau mấy mươi năm xa cách, để hóa độ mẹ già hơn 100 tuổi trước khi Ngài nhập Niết bàn.

🌿Khi hay tin Ngài Xá Lợi Phất cùng một số Tăng chúng sắp về đến nhà, bà mẹ già đã 100 tuổi này ngạc nhiên lẫn vui mừng, vội…

http://daibaothapmandalataythien.org/bao-hieu-cha-me-theo-tam-guong-ngai-xa-loi-phat

Tôn giả Xá Lợi Phất – Trí tuệ đệ nhất, hiếu hạnh vẹn toàn

Tôn giả Xá Lợi Phất – Trí tuệ đệ nhất, hiếu hạnh vẹn toàn
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời