“Trong tất cả chư Phật, không có một ai thành tựu giác ngộ mà không nhờ một bậc …

“Trong tất cả chư Phật, không có một ai thành tựu giác ngộ mà không nhờ một bậc Thầy, và trong tất cả một ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc Thầy”. (Đức Phật)

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời