Với người tham mến tâm tham luyến…

?Với người tham mến tâm tham luyến
Gió lòng lay động lũ cuốn thân
Sân hận oán hờn tựa lửa thiêu.
Với kẻ không ưa tâm hiềm giận?

?Vô minh quên hẳn chân giáo pháp
Nên còn thủ xả mãi si mê
Nay giã từ quê hương bám chấp
Xả ly chấp trước Phật tử hành.?

~ Trích “37 Phẩm Bồ tát hạnh” ~
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “Với người tham mến tâm tham luyến…

Trả lời