Vũ điệu triệu thỉnh 8 hoá thân Đức Liên Hoa SinhTrực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo T…


Vũ điệu triệu thỉnh 8 hoá thân Đức Liên Hoa Sinh[fb_vid id=”2029411807099268″]Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 17/03/2018
Vũ điệu triệu thỉnh 8 Hóa thân Liên Hoa Sinh
Khoá lễ cúng dường Ganachakra

March 17th afternoon program at Tay Thien Grand Mandala Stupa
Dance Of Eight Manifestations of Guru Padmasambhava
Grand Ganachakra offering
The cultural show “Tay Thien Melodious Offerings” will start at 7pm Ha Noi time.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời