Ý NGHĨA CHÍNH CỦA VIỆC THỰC HÀNH TÂM LINH LÀ GÌ?…

?Ý NGHĨA CHÍNH CỦA VIỆC THỰC HÀNH TÂM LINH LÀ GÌ??

?”Ý nghĩa chính của con đường tâm linh là chuyển hóa và loại bỏ những nghiệp nhân bất thiện mà ta đã gieo trồng để có thể chấm dứt khổ đau. Sự thực hành tâm linh sẽ không thể trợ giúp bất kỳ khía cạnh thế tục nào khác ngoài việc này.

?Trong cuộc sống, chúng ta nên biết vừa lòng với những vật chất thế tục. Hiện tại, chúng ta vẫn có thực phẩm để ăn, quần áo để mặc, nhà để ở, bởi thế chúng ta không nên tìm cầu những thứ thế tục từ sự thực hành tâm linh bởi con đường tâm linh chỉ nhằm vào việc chấm dứt khổ đau.”

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa~
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “Ý NGHĨA CHÍNH CỦA VIỆC THỰC HÀNH TÂM LINH LÀ GÌ?…

Trả lời