Yoga đỉnh lễ Phật – Thân khỏe, tâm an và nhiều hơn thế

?HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH YOGA ĐỈNH LỄ PHẬT?

?Trong khi thực hành đỉnh lễ, bạn hãy trì tụng Lời cầu nguyện Tam bảo: “Con xin quy y Phật; Con xin quy y Pháp; Con xin quy y Tăng”. Các bước thực hành như sau:

⭐️1. Để bắt đầu đỉnh lễ, đặt hai tay lên đầu để nêu biểu cho tịnh hóa Thân.
⭐️2. Đặt hai tay chạm vào cổ họng để nêu biểu tịnh hóa Khẩu.
⭐️3. Đặt hai tay chạm vào ngực để nêu biểu tịnh hóa Tâm.
⭐️4. Khi thực hiện đỉnh lễ, hãy đồng thời chuẩn bị xả bỏ các xúc tình phiền não và ác nghiệp.
⭐️5. Khi thân đã lễ xuống sàn, hãy…

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

http://daibaothapmandalataythien.org/yoga-dinh-le-phat-khoe-tam-va-nhieu-hon

Yoga đỉnh lễ Phật – Thân khỏe, tâm an và nhiều hơn thế

Yoga đỉnh lễ Phật – Thân khỏe, tâm an và nhiều hơn thế
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “Yoga đỉnh lễ Phật – Thân khỏe, tâm an và nhiều hơn thế

Trả lời