2 cấp độ đức tin cần thiết trên con đường thành tựu giác ngộ

⭐️2 CẤP ĐỘ ĐỨC TIN CẦN THIẾT TRÊN CON ĐƯỜNG THÀNH TỰU GIÁC NGỘ⭐️

?Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Tin là mẹ tất cả công đức. Tin nuôi lớn căn lành. Tin thành tựu Phật Bồ đề”. Trong Ngũ lực, gồm Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực thì Tín lực là hàng đầu, là cửa ngõ để đạt được các lực theo sau. Tuy nhiên, tín lực không phải là sự tin tưởng vào những giáo điều, giáo pháp một cách mù quáng, ồ ạt và thiếu xét đoán mà dẫn đến việc làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sinh.

?Người Phật tử đến với đạo Phật không phải để cầu đảo van xin, không phải để nương tựa thần quyền. Niềm tin trong đạo Phật hướng về những điều mà Đức Phật đã giác ngộ, đó là duyên sinh, nhân quả nghiệp báo, là vô thường, khổ, không, vô ngã… Nếu xây dựng niềm tin không vững chắc, hoặc niềm tin có được trên cơ sở nhận thức cảm tính mà không xuất phát từ trí tuệ hiểu biết, từ kinh nghiệm thực tiễn thì sớm muộn niềm tin ấy cũng bị đổ vỡ. Người ta dễ dàng bỏ đạo, thay đổi thái độ, quan điểm cũng chỉ vì niềm tin không kiên cố. Người ta dễ dàng bị lôi cuốn, tha hóa, chạy theo tà đạo, rơi vào mê tín dị đoan, làm điều tà mị cũng vì không có niềm tin chân chính bền vững.

⭐️Hai loại đức tin: Đức tin thiện căn và Đức tin trưởng dưỡng⭐️

http://daibaothapmandalataythien.org/2-cap-do-duc-tin-giup-ban-thanh-tuu-giac-ngo

2 cấp độ đức tin cần thiết trên con đường thành tựu giác ngộ

2 cấp độ đức tin cần thiết trên con đường thành tựu giác ngộ
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

12 thoughts on “2 cấp độ đức tin cần thiết trên con đường thành tựu giác ngộ

Trả lời