Ý NGHĨA CÁC THẾ ẤN CỦA NGŨ TRÍ PHẬT…

?Ý NGHĨA CÁC THẾ ẤN CỦA NGŨ TRÍ PHẬT?

?Ngũ Trí Phật thường được mô tả trong tư thế thiền định và an tọa trên tòa sen cát tường. Các Ngài cũng được gọi là “Jina” nghĩa là Đấng chiến thắng, biểu trưng cho chiến thắng vô minh. Kinh điển Kim Cương thừa dạy rằng tất cả Ngũ Trí Phật đều có cùng một nguồn gốc từ Đức Phật Bản Lai, nhưng điều cần phải được nhấn mạnh ở đây là mặc dù năm đức Phật này đều bắt nguồn từ một người cha tâm linh, song Ngũ Trí Phật có những sự khác nhau quan trọng mang tính biểu tượng về y phục, sắc màu, tư thế, cử chỉ. Ví dụ, mỗi đức Phật thể hiện thế ấn khác nhau, có liên quan đến năm phương khác nhau, tọa trên những linh thú khác nhau, đề cập đến những khoảnh khắc cụ thể trong cuộc đời của đức Phật lịch sử và có những màu sắc đặc trưng riêng biệt.

?Trên phương diện lịch sử, kinh điển cũng ghi lại rằng sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca từng quay về bốn phương nêu biểu cho sự viên mãn khắp bốn chiều không gian hay cũng là sự viên mãn toàn giác của Ngài. Điều này nói lên tự Đức Phật Thích Ca, một nhân vật có thật trong lịch sử vì sự giác ngộ của Ngài đã hóa hiện và chứng đạt năm thân Phật như vậy. Khi Đức Phật thành đạo, Ngài quay sang từng hướng một.

⭐️Khi quay sang Phương Đông, Ngài kết ấn Xúc địa, an tọa trên tòa Tượng Vương trong hình tướng Akshobya Bất Động Phật, nêu biểu cho sự chuyển hóa hoàn toàn của sân giận thành Đại Viên Cảnh Trí.

⭐️Khi quay sang Phương Nam, Ngài kết ấn Thí Nguyện, an tọa trên tòa Bảo châu trong hình tướng Đức Ratnasambhava Bảo Sinh Phật nêu biểu sự chuyển hóa rốt ráo của Kiêu mạn thành Bình Đẳng Tính Trí.

⭐️Khi quay sang Phương Tây, Ngài kết ấn Thiền định, tọa trên tòa Khổng Tước trong hình tướng Đức Amitabha A Di Đà Phật, nêu biểu sự chuyển hóa hoàn toàn của tham muốn thành Diệu Quan Sát Trí.

⭐️Và cuối cùng, khi quay sang Phương Bắc, Ngài kết ấn Vô Úy, an tọa trên tòa Mệnh lệnh điểu trong hình tướng Đức Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu Phật, nêu biểu cho sự tịnh hóa tối thượng của Ghen tị thành Thành Sở Tác Trí.

http://daibaothapmandalataythien.org/nguon-nang-luong-duoc-khai-thong-tu-cac-xuc-tinh-tieu-cucMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

15 thoughts on “Ý NGHĨA CÁC THẾ ẤN CỦA NGŨ TRÍ PHẬT…

Trả lời