Bản tôn Quan Thế Âm…

Bản tôn Quan Thế Âm
Sắc thân trắng thanh tịnh
Đỉnh đầu Di Đà ngự
Tôn nghiêm lực gia trì
Bi mẫn nhìn chúng sinh
Với đôi mắt hiền từ
Quy y tròn một niệm
Chí thành con đỉnh lễ.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời