GIỚI NGUYỆN QUY Y PHẬT GỒM NHỮNG GÌ?…

GIỚI NGUYỆN QUY Y PHẬT GỒM NHỮNG GÌ?
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Giới nguyện quy y Phật có nghĩa là:
🌱Không quy y thiên thần, quỷ vật, và thầy tà, không tin và làm theo những môn ngoại đạo như bói toán, phong thủy;
🌱Coi tất cả những hình tượng Phật như Đức Phật đang hiện diện, không chú trọng đến chất lượng, hình thức của những hình tượng ấy;
🌱Đặt tất cả những hình tượng Phật lên chỗ cao và sạch sẽ, không bao giờ đặt nơi bất tịnh hay là bước qua.

🌺Theo nghĩa rộng, giới nguyện quy y bao gồm tất cả các thiện hạnh phải làm như:
🌱Không phê bình chỉ trích tranh tượng Phật hay phàn nàn về sự điêu luyện của người chế tác.
🌱Tôn kính các hình ảnh, biểu tượng tượng trưng cho Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của chư Phật, tin rằng đó thực sự là Đức Phật.
🌱Không làm thân Phật chảy máu, lấy cắp hoặc phá hủy tôn tượng và các hình ảnh, biểu tượng khác tượng trưng cho Phật.
🌱Không kinh doanh, buôn bán tượng và các hình ảnh biểu tượng đó.
🌱Không giẫm bước lên các hình ảnh biểu tượng của Phật.
🌱Không làm hại chúng sinh.
🌱Không từ bỏ Phật Pháp.
🌱Có lòng kính ngưỡng Phật Pháp và những bậc thuyết giảng Phật Pháp.
🌱Lắng nghe Phật Pháp.
🌱Tìm hiểu tường tận giáo lý Phật.
🌱Dạy cho người khác về giáo pháp mà mình đã được học và chứng nghiệm.
🌱Dạy người khác tôn kính Pháp trong mọi hành động.
🌱Không lân mẫn những người không trì giữ giáo pháp, không hệ lụy và tôn sùng họ.
🌱Trợ giúp Tăng già và những người tu đạo.
🌱Nương tựa vào những bậc giác ngộ.
🌱Luôn học hỏi và khắc cốt ghi tâm ý nghĩa của giáo pháp.
🌱Thực hành thiền định về Tứ Diệu Đế.
🌱Không buông lung sáu căn.
🌱Luôn cúng dàng Tam Bảo.
🌱Không từ bỏ Tam Bảo dù phải hy sinh cả thân mạng.
🌱Trì giữ với Tam muội da giới thân, khẩu, ý của Tam Căn Bản trong Kim Cương thừa.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời