CHỮ TÂM…

CHỮ TÂM

Từ Tâm, Phúc được vun bồi
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên,
Do Tâm, thiên hạ đảo điên
Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời.

Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời
Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa.
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa
Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm.

Từ Tâm, Tứ Thánh, Lục Phàm (*)
Ngay Tâm, Địa ngục – Niết bàn mở khai.
Từ Tâm, giải thoát hiện bày
Bởi Tâm, người tự xe dây buộc mình.

Từ Tâm, khoáng đạt cái nhìn
Do Tâm hạn lượng, tánh tình nhỏ nhen
Từ Tâm, trời đất rộng thênh
Bởi Tâm, ngõ hẹp bon chen kiếp, đời.

Từ Tâm, môi nở nụ cười
Do Tâm, ” chín bỏ làm mười ” một khi..
Từ Tâm, mắt tỏ đường đi
Vì Tâm, hi hiến quảng chi nhọc nhằn.

Từ Tâm, xa lạ hóa gần
Vì Tâm, đối diện muôn phần phân ly
Từ Tâm, ”không hóa” thị phi
Nhờ Tâm, liễu đạo huyền vi một ngày.

Từ Tâm, tác Tổ, nên Thầy
Nhờ Tâm, ân đức cao dày chẳng quên.
Từ Tâm, chí nguyện vững bền
Do Tâm mà cận kề bên Phật đà.

Tâm là chủ của ngôi nhà
Thân là công cụ để mà khiến sai.
Mấy dòng xin ngõ cùng ai
Ngẫm đời muôn sự không ngoài Chữ Tâm!

Thích Tánh Tuệ
Bồ Đề Đạo Tràng 12. 2013

(*) Tứ Thánh = Thanh Văn , Duyên Giác, Bồ tát , Phật
Lục Phàm = Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh, Địa ngục.


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “CHỮ TÂM…

  1. Duong Anh says:

    Đúng là con người được tái sinh làm người thật là khó,có người phải trải qua hàng trăm nghìn vạn kiếp từ ĐỊA NGỤC lên NGẠ QUỶ rồi mới lên SÚC SINH qua bao nhiều trăm nghìn lần Súc Sinh là Trâu,Lợn,Bò,Chó,Gà,Rắn Rết,Chim,Hổ Báo,Kiến,Cá …vv chịu vô vàn mọi đau khổ trong vô số kiếp.Nên khi được làm người con người lại sống ích kỷ,chỉ biết thụ hưởng cuộc sống,làm những chuyện không đáng làm,không biết tu thân và Phật Pháp thế lên già chết đi lại đoạ vào 3 đường ác luân hồi như trước,còn những ai biết tu Phật Pháp họ cũng luân hồi nhưng không còn bị đoạ vào 3 đường ác nữa,được hưởng những sự vui mừng thù thắng,vi diệu ở cõi người,cõi tiên hay cõi Phật.

Trả lời