ĐỒ HỘ LUÂN GIA TRÌ – PHÁP KHÍ HỘ THÂN ĐẶC BIỆT CỦA KIM CƯƠNG THỪA…

?ĐỒ HỘ LUÂN GIA TRÌ – PHÁP KHÍ HỘ THÂN ĐẶC BIỆT CỦA KIM CƯƠNG THỪA?
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Người ta thường sử dụng Hộ luân gia trì như những pháp khí hộ thân, với mục đích tiêu trừ chướng ngại, hộ trì người dùng khỏi nỗi sợ hãi ma quỷ, Atula, các quỷ thần thế gian, dịch bệnh, hạn hán, chiến tranh, động đất, sấm sét, hỏa hoạn, tác động tiêu cực từ các hành tinh, sao xấu…

?Các pháp khí hộ thân này được tạo ra từ nhiều cách: chân ngôn được viết bằng vàng, các chất liệu ngọc, đá quý nhiều màu sắc, chỉ ngũ sắc, các loại linh dược và cả xá lợi Phật, xá lợi Thượng Sư giác ngộ. Việc chạm khắc hoặc viết Chân ngôn (Mantra) lên Hộ luân gia trì có tác dụng bảo hộ tâm khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Lịch sử ghi nhận rằng Đức Phật và Đức Liên Hoa Sinh đã điều phục vô số quỷ thần và chuyển hóa họ trở thành các bậc Hộ pháp. Vì vậy, việc sử dụng các biểu tượng giác ngộ và chân ngôn sẽ nhắc nhở các quỷ thần về tam muội da giới họ đã phát nguyện và không quấy phá, nhiễu hại người đeo các biểu tượng này.Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “ĐỒ HỘ LUÂN GIA TRÌ – PHÁP KHÍ HỘ THÂN ĐẶC BIỆT CỦA KIM CƯƠNG THỪA…

Trả lời