KHÔNG CHỈ CẦU AN ĐẦU NĂM, ĐÂY LÀ CÁCH NGƯỜI PHẬT TỬ CẦU AN HÀNG NGÀY…

🌺KHÔNG CHỈ CẦU AN ĐẦU NĂM, ĐÂY LÀ CÁCH NGƯỜI PHẬT TỬ CẦU AN HÀNG NGÀY🌺

🙏Có rất nhiều cách khác nhau để bạn cầu an hàng ngày, nhưng một trong những cách ưu việt nhất là thực hành trì tụng chân ngôn Đức Phật Quan Âm “Om Mani Padme Hung” bằng pháp tu trì tháp.

🙏Vì Bảo tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, chân ngôn Quan Âm là Khẩu giác ngộ, Đức Quan Âm là Thân giác ngộ, thực hành trì Tháp hay sự hợp nhất của Thân – Khẩu – Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng. Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.

🙏Pháp Hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2018 khai đàn từ đầu tháng 1 Â.L Mậu Tuất, tạ đàn vào khóa Đại lễ cầu an nhằm ngày vía Đức Phật Quan Âm từ ngày 16/3 – 18/3/2018 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Bạn hãy viết mọi tâm nguyện của mình và người thân yêu lên họa hình Bảo tháp và dâng lên đàn lễ cầu an để đón nhận trọn vẹn gia trì cát tường từ mười phương chư Phật!

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-cau-giai-han-dau-nam-loi-ich-nhatMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời