Lời thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân của Phạm Thiên và Đế Thích

🌈LỜI THỈNH CẦU ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN CỦA 2 VỊ VUA TRỜI🌈

🌿Trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, Phạm Thiên nhờ uy thần của Phật, nên lại biết Như Lai vẫn còn giữ ý tưởng im lặng. Ông cùng Đế Thích và chư Thiên ở các cõi Tứ Thiên vương thiên, Tam thập tam thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suât-đà thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Quang âm thiên, Quảng quả thiên, Biến tịnh thiên, Tịnh cư thiên cho đến A-ca-ni-trấ thiên, tất cả đều uy nghi rực rỡ vào khoảng nửa đêm cùng vân tập đến rừng Đa diễn lễ Phật rồi đi nhiễu quanh theo phía tay phải ba vòng và đứng sang một bên. Đế Thích chắp tay hướng về chỗ Phật đọc bài kệ thỉnh Như Lai chuyển xe chính pháp:

☀️Thế Tôn hàng phục các ma oán
Tâm luôn thanh tịnh như trăng tròn
Nguyện vì chúng sinh ra khỏi định
Đem trí tuệ sáng chiếu thế gian.☀️

🌿Đức Phật vẫn im lặng, không trả lời. Phạm Thiên liền rời tòa ngồi, vén vạt áo để lộ vai bên phải, đầu gối phải quỳ chạm sát đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn, Người là bậc Thầy của cả ba cõi, Người như mặt trời huy hoàng, rực rỡ có thể tỏa chiếu ánh sáng của đạo giải thoát khắp cùng mười phương không gì ngăn ngại, tai sao Người giữ im lặng? Xin hãy khai mở đóa hoa sen giáo pháp quý giá như ánh mặt trời của Người”.

🌿Thế rồi cả hai vị vua trời đồng thỉnh cầu:

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-duc-phat-chap-thuan-loi-thinh-cau-cua-troi-pham-thien-va-de-thich

Lời thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân của Phạm Thiên và Đế Thích

Lời thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân của Phạm Thiên và Đế Thích
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời