NĂNG LỰC TỊNH HOÁ HẾT THẢY ÁC NGHIỆP CỦA CHÂN NGÔN KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ…

??NĂNG LỰC TỊNH HOÁ HẾT THẢY ÁC NGHIỆP CỦA CHÂN NGÔN KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ??

?Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết bàn.

?Như vậy, lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện.
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

http://daibaothapmandalataythien.org/ban-co-biet-cong-thuc-15-sam-hoi-moi-ngay


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

10 thoughts on “NĂNG LỰC TỊNH HOÁ HẾT THẢY ÁC NGHIỆP CỦA CHÂN NGÔN KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ…

 1. Manh Duong says:

  OM BENDZA SATTO SAMAYA MANUPALAYA/

  BENDZA SATTO TENOPA TISHTHA DrIDHO MEBHAWA/
  SUTOKYAYO MEBHAWA SUPOKYAYO MEBHAWA/
  ANURAKTO MEBHAWA/ SARWA SIDDHI MEMPrAYATSHA/
  SARWA KARMA SUTSAME TSITTAM SHrIYAM/
  KURUHUNG HAHAHAHAHO BHAGAWEN/
  SARWA TATHAGATA BENDZA MAME MUNTSA/
  BENDZI BHAWA MAHA SAMAYA SATTO AH/

Trả lời