SỞ THÍCH ĂN LỤC PHỦ NGŨ TẠNG ĐỘNG VẬT VÀ QUẢ BÁO NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC…

?SỞ THÍCH ĂN LỤC PHỦ NGŨ TẠNG ĐỘNG VẬT VÀ QUẢ BÁO NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC?

?Nếu người lúc sinh tiền thích ăn lục phủ ngũ tạng của heo, bò, dê, chó…, đã uống rượu say sưa, phạm lỗi lầm như ngũ nghịch với cha mẹ, xâm phạm thân hữu, gian dâm với vợ của kẻ khác, bỏ bê sự nghiệp, dùng lời thô lỗ mắng chửi người v.v…, đều đọa địa ngục này.

?Khắp nơi trong cảnh địa ngục này toàn là phân, nước tiểu nhơ nhớt và đồng nóng, mùi hôi thối khó ngửi không thể tả. Trong phân có giòi cứng như kim cang. Tội nhân ăn giòi, giòi vào trong thân, trước ăn cái môi, sau ăn cái lưỡi. Tiếp tục ăn cổ họng, tim, phổi, lá lách, ruột non, ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

http://daibaothapmandalataythien.org/thu-vui-son-hao-hai-vi-va-qua-bao-kinh-hoang-noi-coi-dia-nguc


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “SỞ THÍCH ĂN LỤC PHỦ NGŨ TẠNG ĐỘNG VẬT VÀ QUẢ BÁO NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC…

Trả lời