Nhiếc móc cha mẹ đọa làm thân cầm thú

?NHIẾC MÓC CHA MẸ ĐOẠ LÀM CẦM THÚ?

?Đối với đấng sinh thành, trong chừng mực nào đó, có thể xem như trời đất vốn bất khả xâm phạm. Dẫu rằng không phải lúc nào các bậc cha mẹ cũng hoàn toàn đúng song trong hoàn cảnh đó phận làm con phải xử sự như thế nào, chuyển hóa cách nào để giải quyết được vấn đề mà không ảnh hưởng đến đạo làm con là điều cần cân nhắc, suy ngẫm.

?Kinh Báo ân cha mẹ dạy rằng: “Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vô lượng vô biên thì tội lỗi bất hiếu cũng vô biên vô lượng”. Như vậy, bạn có thể thấy rằng tội bất hiếu là tội cực kỳ nặng, và cái giá phải trả cũng vô cùng tàn khốc… Hi vọng câu chuyện trong Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni sẽ đọng lại chút gì đó đáng để suy ngẫm trong bạn.

?Truyện kể rằng:

?Có một vị thiên tử ở cõi trời Đao Lợi tên là Thiện Trụ, ông biết mình sắp hết phước báo và phải bảy lần đọa làm cầm thú, thường ăn đồ nhơ uế. Sau bảy lần đọa làm cầm thú lại bị đọa địa ngục chịu khổ trải qua nhiều kiếp mới được làm người. Nhưng khi được thân người lại phải mang hình dung tướng mạo đen lùn, xấu xí, mù cả hai mắt, các căn không đủ, hơi miệng hôi hám, nghèo khó hèn hạ, đói khát khổ sở, ai thấy cũng gớm ghiếc lánh xa. Biết thế Thiện Trụ rất đỗi kinh hoàng, đêm ngày lo sợ, không biết vì nguyên nhân gì mình phải chịu quả báo nặng nề như thế. Ông bèn đến bái kiến Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhân cầu xin cứu giúp…

?https://shophoavouu.com/nhiec-moc-cha-me-doa-lam-cam-thu

Nhiếc móc cha mẹ đọa làm thân cầm thú

Nhiếc móc cha mẹ đọa làm thân cầm thú
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/