Tiểu hiếu – Trung hiếu – Đại hiếu, Bạn đã làm được điều gì?

ĐẠI HIẾU, TRUNG HIẾU, TIỂU HIẾU – BẠN ĐẠT CẤP ĐỘ NÀO?
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌼 Đạo hiếu có ba cấp độ: Tiểu hiếu, Trung hiếu và Đại hiếu. Đức Phật dạy rằng, công đức của người có Tiểu hiếu, Trung hiếu chỉ bằng nắm đất trong móng tay Phật. Còn tâm Đại hiếu rộng mở, hướng về cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ trong nhiều đời, nhiều kiếp, công đức ấy bằng cả trái địa cầu.

🌿1. Tiểu hiếu là những người con biết tri ân, kính ngưỡng, vâng lời cha mẹ, không bao giờ làm gì trái ý, biết cung phụng cha mẹ lúc tuổi già. Song thân xác vốn từ vay mượn, dù con cái có ra sức cung phụng, tẩm bổ bao nhiêu, cha mẹ cũng không thể nào sống mãi, vẫn có một ngày cha mẹ phải bỏ thân này trả về cho tứ đại. Lúc ấy tinh thần của cha mẹ biết nương đâu? Đức Phật dạy rằng, lúc sống chúng ta có thể nương tựa thân nhân, nhưng khi chết ra đi chỉ có một mình. Nếu không chuẩn bị trước, tinh thần của người chết sẽ vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Bởi vậy, tất cả các Phật tử, nếu đã có tiểu hiếu thì cần hướng đến mức thứ hai là trung hiếu.

🌿2. Người Trung hiếu biết hướng cha mẹ về…

http://daibaothapmandalataythien.org/tieu-hieu-trung-hieu-dai-hieu-ban-da-lam-duoc-dieu-gi

Tiểu hiếu – Trung hiếu – Đại hiếu, Bạn đã làm được điều gì?

Tiểu hiếu – Trung hiếu – Đại hiếu, Bạn đã làm được điều gì?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời