VÌ SAO CÁC NGÀY VÍA PHẬT LÀ NGÀY CÁT TƯỜNG ĐỂ TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC?…

?VÌ SAO CÁC NGÀY VÍA PHẬT LÀ NGÀY CÁT TƯỜNG ĐỂ TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC?
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Các ngày vía Phật thực sự có ý nghĩa cát tường bởi đó là thời gian Đức Phật hiện thân cõi Ta bà chuyển pháp luân lợi ích vô lượng chúng sinh, và cũng là dịp đặc biệt thù thắng đánh dấu mốc son thay đổi tâm linh của cả nhân loại, chuyển hóa khổ đau và tìm về bến giác giải thoát cho vô lượng chúng sinh sau bao nhiêu kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi.

?Đức Liên Hoa Sinh từng dạy rằng trong mỗi tháng theo lịch Kim Cương Thừa, các ngày mùng 1, mùng 8, mùng 10, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 28 và 30 đều là những ngày cát tường thù thắng. Nếu bạn làm các thiện hạnh, công đức sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng ngược lại, nếu bạn phạm phải các ác nghiệp thì quả báo cũng tăng trưởng gấp nhiều lần.

?Trong cuộc sống của mỗi người luôn có sự kết nối với chư Phật và Bồ tát mười phương. Vì vậy, mỗi một ngày đều có ý nghĩa cát tường khi bạn thực hành pháp tu của một vị Phật Bản tôn nhất định.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

7 thoughts on “VÌ SAO CÁC NGÀY VÍA PHẬT LÀ NGÀY CÁT TƯỜNG ĐỂ TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC?…

Trả lời