4 linh vật huyền thoại ngày đêm hộ trì chúng sinh

4 LINH VẬT HUYỀN THOẠI NGÀY ĐÊM HỘ TRÌ CHÚNG SINH
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌙Theo giáo lý đạo Phật, sự tồn tại của bất kỳ hiện tượng nào đều tùy thuộc vào ý nghĩa bên trong của nó, và do sự tạo tác của tâm thức hay hành nghiệp của chúng sinh. Những biểu tượng linh vật trong Phật giáo do đó cũng không nằm ngoài quy luật trên. Các linh vật này được những bậc thánh giả trực nhận thông qua thiền định. Tuy nhiên, ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được ở chừng mực nào đó năng lực hộ trì của các biểu tượng linh vật này.

🌙Trên cờ Lungta thường có sự hiện diện của bốn linh vật được gọi là Tứ linh có vai trò bảo hộ nguồn năng lượng gia trì của chư Phật và Bồ tát từ bốn phương. Đó là Sư Tử Tuyết trắng trụ ở phương đông, Rồng Xanh ở phương nam, Hổ vàng ở phương tây và Mệnh lệnh điểu ở phương bắc. Những linh vật huyền thoại này nêu biểu cho phẩm hạnh của chư Bồ tát trên con đường giác ngộ như sức mạnh, sự hộ trì, quan kiến thanh tịnh, niềm kiêu hãnh kim cương và đại hỷ lạc.

✅1. Sư tử tuyết trắng:

Sư tử tuyết trắng nêu biểu cho sự hợp nhất vô nhị của sức mạnh, phẩm cách, tự tính thanh tịnh vô nhiễm và sự nhạy bén chính xác. Thân và tâm của loài sư tử tuyết trắng nêu biểu cho…

http://daibaothapmandalataythien.org/4-linh-vat-huyen-thoai-ngay-dem-ho-tri-chung-sinh

4 linh vật huyền thoại ngày đêm hộ trì chúng sinh

4 linh vật huyền thoại ngày đêm hộ trì chúng sinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời