BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU TARA – ĐỨC PHẬT VIÊN MÃN MỌI SỞ CẦU CỦA CHÚNG SINH…

🌟BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU TARA – ĐỨC PHẬT VIÊN MÃN MỌI SỞ CẦU CỦA CHÚNG SINH🌟
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🙏Đức Bạch Độ Phật Mẫu sinh ra từ một trong hai giọt nước mắt bi mẫn của Đức Phật Quan Âm để phổ độ chúng sinh, trong Kinh điển Đại thừa là tức là Bồ Tát Đa La còn được xưng tán Đức Quan Âm tướng nữ.

🙏Đức Bạch Độ Phật Mẫu có bảy mắt nên cũng tôn xưng là Thất nhãn Phật Mẫu. Trên khuôn mặt có ba mắt, hai mắt ở lòng bàn tay và hai mắt ở lòng bàn chân. Mắt ở trên trán có thể thấy khắp mười phương vô lượng cõi Phật tận hư không giới không hề chướng ngại, sáu mắt kia để quán xét sáu đạo chúng sinh, phàm chúng sinh nào được Ngài quan thấy đều được giải thoát.

🙏Tu trì pháp Bạch Độ Mẫu có khả năng diệt trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hỏa kiếp, tăng trưởng phúc đức, kéo dài thọ mạng, tiêu trừ được chướng nạn ma quỷ và gốc rễ của luân hồi đau khổ và viên mãn mọi sở cầu.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-bach-do-phat-mau-tara


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời