MANDALA LÀ GÌ? VÌ SAO TRONG KIM CƯƠNG THỪA THỰC HÀNH MANDALA LẠI QUAN TRỌNG?…

?MANDALA LÀ GÌ? VÌ SAO TRONG KIM CƯƠNG THỪA THỰC HÀNH MANDALA LẠI QUAN TRỌNG??

?Mandala là thuật ngữ của Phật giáo Kim Cương thừa, nghĩa là sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Theo nghĩa đen, Mandala chính là vũ trụ, bao gồm vòng bên ngoài và phần trung tâm tinh túy. Mandala như thể là toàn bộ vũ trụ tràn ngập tình thương yêu với tâm điểm là trí tuệ.
Nếu giải nghĩa của từ Mandala trong tiếng Phạn thì chữ «Man» biểu trưng cho tâm và chữ “dou” (hay “dala”) biểu trưng cho các hoạt động công hạnh. Vậy nên, tâm từ bi cần phải được hiện thực hóa qua các hoạt động của tình yêu thương đích thực.

?Mandala là cách thức đặc trưng của Kim Cương thừa, vì nguyên lý của Kim Cương thừa là hợp nhất tất thảy Tiểu vũ trụ (vũ trụ bên trong) và Đại vũ trụ (vũ trụ bên ngoài) vào sự thực hành. Ví dụ, nếu muốn thực hành pháp tu Bản tôn Phật Quan Âm, bạn cần tập trung vào tâm từ bi và cần hợp nhất hết thảy Pháp giới vào phương pháp trưởng dưỡng tâm từ bi. Bởi vậy, trong Kim Cương thừa, thực hành Mandala rất quan trọng.

?Theo đó, khi thực hành các pháp tu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Quan Âm, Trí tuệ Văn Thù hay Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh, chúng ta tu tập với phương pháp hợp nhất toàn bộ vũ trụ vào sự hiểu biết, nhất tâm vào sự giác ngộ. Kim Cương thừa sử dụng Mandala để hợp nhất toàn bộ vũ trụ trong sự thực hành với mục đích chính để khai triển tâm từ bi và trí tuệ. Khi Từ bi – Trí tuệ viên mãn đủ đầy và được hợp nhất trong tâm thì lúc đó hành giả sẽ chứng đạt giác ngộ.

?Một Mandala thực sự chính là tự tính tâm giác ngộ của mỗi chúng ta. Nhiều người không hiểu biết chút gì về giác ngộ. Họ cho rằng giác ngộ là thứ gì như sự tĩnh tại bất động hay một vầng hào quang rực rỡ hiện trên đỉnh đầu ai đó. Đó là hiểu biết sai lầm. Giác ngộ không là gì khác ngoài sự hợp nhất của toàn thể vũ trụ vào trong thiền định. Thời điểm bạn chứng đạt sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ mới là sự giác ngộ chân chính. Qua các biểu tượng và đồ hình siêu việt, phẩm chất và tự tính giác ngộ được hiển lộ trong Mandala, việc thực hành thiền định Mandala sẽ giúp chúng ta dần chứng đạt mốc thành tựu tâm linh cao nhất này.

https://shophoavouu.com/mandala-la-gi


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

16 thoughts on “MANDALA LÀ GÌ? VÌ SAO TRONG KIM CƯƠNG THỪA THỰC HÀNH MANDALA LẠI QUAN TRỌNG?…

Trả lời