NĂNG LỰC TỊNH HOÁ VÀ GIẢI THOÁT CỦA VŨ ĐIỆU 8 HOÁ THÂN LIÊN HOA SINH…

✨?NĂNG LỰC TỊNH HOÁ VÀ GIẢI THOÁT CỦA VŨ ĐIỆU 8 HOÁ THÂN LIÊN HOA SINH?✨

?Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sinh đã từ Ấn Độ đến vùng đất tuyết, hàng phục các quỷ thần quấy nhiễu người dân và cải hóa họ thành các Hộ pháp của Đạo Phật, xây dựng các tự viện, trao truyền giáo pháp Kim Cương thừa của Đức Phật Thích Ca cho người dân trên khắp dãy Himalaya. Ngài thị hiện vô số thần thông nhưng hơn hết, lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài đã cảm hóa toàn bộ người dân tại vùng đất này, bởi vậy người dân và Phật tử khắp nơi luôn tin kính Ngài là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.???

?Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang sự giải thoát cho chúng sinh. Trong số đó, có 8 Hóa thân với các công hạnh chính của Ngài được người dân Himalaya tán thán và tưởng nhớ qua các giáo pháp cũng như qua Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh. Hàng năm, tại các lễ hội tâm linh đặc biệt tại các Phật địa, chư tăng sẽ cử hành vũ điệu này trước sự tham gia đông đảo của người dân, những Phật tử thuần thành với mong nguyện đón nhận sự gia trì và cảm hứng tu tập từ một bậc toàn giác. Chính Đức Liên Hoa Sinh đã dạy lại cho chư Tăng vũ điệu này và nói rằng khi vũ điệu được cử hành ở bất cứ đâu, Ngài sẽ thị hiện ở nơi đó và những Phật tử chí thành sẽ đón nhận sự gia trì trực tiếp từ Ngài. Theo truyền thống, vũ điệu chỉ được cử hành ở các vùng Phật tích linh thiêng, vào thời điểm cát tường (ví dụ như ngày 10 lịch Tạng là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh). Các vị Tăng cử hành vũ điệu phải là các hành giả cao cấp, phải thiền định trong nhiều tháng trước khi cử hành vũ điệu để có thể hợp nhất thân và tâm với Thượng sư Liên Hoa Sinh, nhằm qua vũ điệu này, truyền tải trọn vẹn nguồn gia trì từ Đức Liên Hoa Sinh tới tất cả chúng sinh tham dự nghi lễ. Bởi vậy, đây không chỉ là một vũ điệu đặc sắc mà còn là một nghi thức vô cùng linh thiêng, minh chứng cho sự thiện xảo của Kim Cương Thừa với năng lực tịnh hóa và giải thoát chỉ nhờ chiêm bái.???

?Từ hơn 1000 năm nay, vũ điệu 8 Hóa thân Liên Hoa Sinh đã trở thành tâm điểm của nhiều lễ hội tâm linh trên khắp dãy Himalaya. Người dân trong khu vực của các lễ hội này thường kéo đến đông đủ để chiêm bái vũ điệu với mong nguyện đón nhận sự gia trì thanh tịnh và cảm hứng thực hành giáo pháp từ Đức Liên Hoa Sinh. ???

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-va-loi-ich-cua-vu-dieu-tam-hoa-duc-lien-hoa-sinhMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

15 thoughts on “NĂNG LỰC TỊNH HOÁ VÀ GIẢI THOÁT CỦA VŨ ĐIỆU 8 HOÁ THÂN LIÊN HOA SINH…

Trả lời